Om Dagens psalm

-yvZhC5uAfZkc50XDmdp28nLa9x_ia0vV2Sh_uG8j0k

”Psalmen som sig mäktigt svingar,
skänker åt vår andakt vingar.” 
(psalm 370:2)

Det finns en psalm för varje tillfälle – även för de mest vardagliga tillfällen, och även i vår tid, när många av de gamla vackra psalmtexterna redan fallit i glömska. Den här bloggen försöker vara en liten, daglig och humoristisk påminnelse om psalmbokens outgrundliga djup!

Bloggen är skapad av Elisabet Wimark, organist och musiklärare i Norrmalmskyrkan, Stockholm, och drivs sedan en tid tillbaka främst av Kjell Dellert, präst i Sollentuna församling utanför Stockholm.

Lämna en kommentar