Ja låtom oss verka med allvar och flit…

Psalm 424 i 1937 års psalmbok Den signade dag. Psalmen finns även i 1986 års psalmbok, med lika många verser. Texten är dock bearbetad där och fliten försvunnen!
Det här är sista bilden i vår temavecka om skolplanscher. I morgon något helt annat.

Lämna en kommentar